Unieke geofysische survey op zee

Van 23 tot 27 maart wordt een geofysische survey uitgevoerd op de Noordzee aan boord van het onderzoeksschip RV Belgica. Het doel van deze metingen is om uiteenlopende akoestische technieken te testen in gebieden waar veel microbieel (methaan)gas in de bodem zit. Dit gas verstoort het akoestische beeld, waardoor conventionele technieken vaak niet meer werken. Op donderdag 26 maart zal een uniek experiment plaatsvinden waarbij tegelijk ook het Vlaams onderzoeksschip RV Simon Stevin betrokken is. Door het bronschip (RV Belgica) en het ontvangerschip (RV Simon Stevin) op exact hetzelfde moment te laten meten, en ze dan geleidelijk onderlinge afstand te doen minderen of meerderen, verandert het ‘akoestisch pad’ en kan mogelijk onder het gas in de bodem worden gekeken.

Dit is een unieke opportuniteit die zich nooit eerder heeft voorgedaan. Beide schepen hebben sowieso een vol vaarschema om te kunnen beantwoorden aan de vele noden en vragen van de zeewetenschappers. Nu gaan ze dus samen op pad en dit is nooit eerder gezien. De technische voorbereiding en de complexe dataverwerking nadien zijn een grote uitdaging.