Strandprospectie met vzw ‘Jeugd Cultuur en Wetenschap’

Op 23 augustus 2013 werd een strandprospectie georganiseerd met de kinderen en begeleiders van de vzw ‘Jeugd Cultuur en Wetenschap’ ter hoogte van onze testsite voor geofysisch onderzoek te Raversijde. Op die manier kregen we een beter zicht op het archeologisch potentieel van deze zone. Tevens droeg deze prospectie bij tot het  vergroten van de interesse en de kennis omtrent maritieme archeologie bij het bredere publiek. Het meest frequente vondsttype waren stukjes gerolde basteen, bijna allemaal kleiner dan 1 cm. Ook werden een paar Romeinse scherven aangetroffen, naast baksteenbrokjes en andere scherven.