Stage prospectie grindwerven

In het kader van het SeArch project wordt een protocol voorbereid voor de aggregaatindustrie m.b.t. de melding van archeologische vondsten uit zee. Om na te gaan wat de kansen en de mogelijkheden zijn voor het aantreffen van vondsten op werven waar opgebaggerde granulaten verwerkt worden, werd door twee studenten archeologie aan de UGent (Lien Van der Dooren en Toon De Herdt) een week lang geprospecteerd op de werven te Oostende en Zeebrugge. Hierbij werden o.a. een stuk versteend walvisbot en verschillende vuurstenen artefacten gevonden.