Naweeën van de Ierse winterstormen hebben belangrijke archeologische gevolgen

Als gevolg van de hevige Nieuwjaarsstormen, werden langs de Ierse westkust enkele belangrijke archeologische sites beschadigd, maar worden ook - tot nu - uitzonderlijke archeologische vondsten gedaan. De oudste vondsten zijn 2 stenen bijlen van tussen 6000 en 7000 jaar oud en een quern (of prehistorische ‘hoop natuurstenen’) die 4000 tot 6000 jaar oud wordt geschat. Door de hevige erosie kwamen ook diverse nieuwe sites aan het licht bij laag tij, waaronder prehistorische contexten, vroegchristelijke graven, een laatmiddeleeuwse haven met wraksite en resten van een 18de-19de eeuwse nederzetting in de regio van Galway & Clare.

Archeoloog Dr. Michael Gibbons roept op voor staatssteun voor het verder onderzoek en herstelling en conservatie van de beschadigde sites. De nieuwe sites en vondsten zullen in elk geval heel wat archeologische kennis bijbrengen.

Meer informatie is hier te vinden.

foto: Galway Erfgoedconsulent Dr. Jim Higgins met 2 stenen bijlen, ouder dan 5000 jaar, gevonden langs de kust van het Ierse Galway, foto Joe O’Shaughnessy - Irish Times